Контакти

гр. Русе, бул. Гоце Делчев 91,

сервиз Rubicon Shipping, ет. 3, офис 21

 

Допълнителни насоки:  

На сградата на сервиза пише PALLEX.

Входът за студиото се пада от дясната страна на заведението, на късата фасада на сервиза, която гледа в посока Джъмбо.

тел: +359 877 541911
sevdalina@photobox.bg
FB: Photobox by Sevdalina
IG: photobox.by.sevdalina